KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Lille bjergrandøje

Lille bjergrandøje, Erebia epiphron, Mountain Ringlet

Kendetegn: Lille bjergrandøje, Erebia epiphron er en udbredt og ret variabel bjergrandøje. De sorte pletter i det orangerøde bånd på oversiderne af forvingerne sidder typiske parvis lidt forskudt for hinanden.
Forvingernes underside har udbredt rødlig bestøvning, hvorimod undersiden af bagvingerne normalt er umarkeret eller med små sorte prikker omgivet af en tynd rødlig ring. 

Vingefang: 34- 42 mm

Udbredelse: Udbredt i bjergområderne i Europa på nær i Skandinavien.
Findes ikke i
Danmark.