KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Skovrandøje

Skovrandøje, Pararge aegeria, Speckled Wood

Kendetegn: Skovrandøje, Pararge aegeria kendes let på sin mørke overside med flødefarvede pletter. På forvingen har den en enkelt øjeplet og på bagvingen 3-4 øjepletter. I Sydeuropa er skovrandøjens overside lysere.

Vingefang: 35 – 44 mm

Værtsplanter: Larven lever på forskellige græsser. F.eks. Hundegræs (Dactylis glomerata), Skovstilkaks (Brachypodium sylvaticum) og Rørhvene (Calamagrostis sp.)

Udbredelse: Findes i Europa på nær Nordskandinavien og Nordskotland. I Danmark har Skovrandøje spredt sig fra øst og er nu almindelig i hele landet på nær Vestjylland og Bornholm, hvor den endnu er fåtalligt.