KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Gulplettet bjergrandøje

Gulplettet bjergrandøje, Erebia manto, Yellow Spottet Ringlet

Kendetegn: Gulplettet bjergrandøje, Erebia manto er ret variabel i sit udseende. På forvingernes overside har den aflange orange pletter, hvoraf der normalt er sorte pletter i de to største orange pletter.
På bagvingernes underside har den gule pletter.

Vingefang: 34 – 44 mm 

Udbredelse: Findes lokalt i Pyrenæerne, Alperne, Tatrabjergene, Karpaterbjergene og i Bosnien-Hercegovina.
Findes ikke i Danmark.