KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Fjeldblåfugl

Fjeldblåfugl, Agriades orbitulus, Alpine Blue

Kendetegn: Hannen af Fjeldblåfugl, Agriades orbitulus har skinnende blå overside med smal sort sømkant. Hunnerne har brun overside med blåt skær ved vingerødderne.
Undersiden af vingerne er gul-grå. På bagvingerne har den tydelige markante hvide pletter.

Vingefang:  24 – 28 mm

Udbredelse: Den findes i to vidt adskilte områder i Europa. Nemlig lokalt i Alperne, samt på den Skandinaviske højderyg.
Findes ikke i Danmark.