KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Stor kålsommerfugl

Stor kålsommerfugl, Pieris brassicae, Large White

Kendetegn: Stor kålsommerfugl, Pieris brassicae kendes på sin størrelse, samt forvingespidsens sorte tegning der strækker sig godt halvvejs ned langs vingesømmen. Hannen mangler hunnens sorte pletter på forvingerne. Bagvingernes underside er gullige.

Vingefang: 50 – 65 mm

Lignende arter:
Lille kålsommerfugl, Pieris rapae

Grønåret kålsommerfugl, Pieris napi

Værtsplanter: Forskellige kålplanter – bla. Havekål (Brassica Oleracea) og Raps (Brassica napus), samt Tallerkensmækker (Tropaeolum majus)

Udbredelse: Almindelig i hele Europa.  Også meget almindelig i hele Danmark.