KajsNatur – Sommerfugle, Butterflies

Stor ildfugl

Stor ildfugl, Lycaena dispar, Large Copper

Kendetegn: Stor ildfugl, Lycaena dispar er Europas største ildfugl. Størrelsen er et godt kendetegn sammen med hannens gyldenrøde farve og vingernes markante sorte midtpletter. På undersiden er bagvingen lyst gråblå med sort pletmønster og rødt sømbånd.

Vingefang: 34 – 40 mm

Lignende arter:
Dukatsommerfugl, Lycaena virgaureae

Værtsplante: Vandskræppe (Rumex hydrolapathum)

Udbredelse: Stor ildfugl, dispar flyver på enge og langs vandløb i Østeuropa og Mellemeuropa.
Er tidligere kun kendt fra en lokalitet på Falster, hvor den ynglede fra 1934 og frem til 1955. I 2015 er der på Bornholm set og fotograferet en hun.